「 monologue 」

サイ's blog

一點點近況

又很久沒有打BLOG了
15-02-01 (2)
在備份手機內的照片途中↑↑↑↑↑蛤↑↑↑↑↑↑
完全不記得是在哪裡撿到了↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
一臉疑惑的我↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

近況
15-02-01 (2)

15-02-01 (3)

最近難過的事情多了一些

明天拍完後返家一趟在直接出門
今年的過年大概會多了一點寂寞吧

sai.

Comment

Add your comment

Latest